Jsme Highfive Job Agency!

Tým, který vám pomůže obsadit volná prácovní místa

Máme co nabídnout

Pečlivě pro Vás vybíráme nejvhodnější uchazeče a pracovníky jak do výroby, administrativy i vedení firem. Pracovníky můžete využít krátkodobě i dlouhodobě ve formě přidělení, případně zprostředkování přímo do kmene.

Přínos pro vás

Obsazení potřebných pozic, významná časová i nákladová úsporu za inzerci pracovních pozic, náborů, personální agendu, mzdovou agendu.

Víme, jak na to

Využíváme nové nekonvenční přístupy pro zajištění pracovníků. Díky tomu se nám daří i tam, kde jiné agentury selhávají. Využíváme pouze pracovníky z Čech.

Máme zkušenosti

V oblasti personalistky se pohybujeme už pátým rokem, máme tedy zkušenosti, které jsou podopořeny našim kreativním přístupem. Za dobu naší činnosti jsme obsadili celou řadu rozličných pracovních pozic s velmi nízkou mírou ukončení PP.

zprostředkovaných uchazečů
let zkušeností
dočasně přidělených pracovníků

Máme zásady

Hledáme vždy nejlepší řešení pro zákazníka, přitom podnikáme poctivě, jednáme čestně a férově, vždy se držíme morálních hodnot.

Plácnete si s námi?

Šárka Havlová

personalistka

Magda Hlavenková

personalistka

Sabina Hájková

jednatelka

Klára Janková

personalistka